Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Α' Γενικού Λυκείου

Α' Λυκείου

  

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2


Ημερολόγιο ανακοινώσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Δεν βρέθηκε ροή.

Σημαντικές Ανακοινώσεις!!!