Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Γενικού Λυκείου

Oμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία 2
Λατινικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
*Βιολογία Γενικής Παιδείας 2

 

Oμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

Θετικές Επιστήμες  
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2

 

Επιστήμες Υγείας  
Μαθήματα Ώρες
Βιολογία 3
Χημεία 2
Φυσική 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2

 

Oμάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορίας

 

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 6
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ. Περιβάλλον 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
*Βιολογία Γενικής Παιδείας 2


Ημερολόγιο ανακοινώσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Δεν βρέθηκε ροή.

Σημαντικές Ανακοινώσεις!!!