Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Β' Γενικού Λυκείου

Oμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 4
Ιστορία 1
Λατινικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
*Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2
*Φυσική Γενικής Παιδείας 2

 

Oμάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
* Βιολογία Προσανατολισμού 1

 


Ημερολόγιο ανακοινώσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Δεν βρέθηκε ροή.

Σημαντικές Ανακοινώσεις!!!