Quiz2 Μαθηματικών

1. άν και μόνο άν
Σωστό
Λάθος

2. Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες στο x₀ , τότε η συνάρτηση f · g είναι παραγωγίσιμη στο x₀ και ισχύει
(f · g)' (x₀) = f ' (x₀) · g ' (x₀)


Σωστό
Λάθος

3. Έστω μία συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f ' (x)>0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ


Σωστό
Λάθος

4. Έστω f μία συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα [α,β] . Αν G είναι μία παράγουσα της f στο [α,β] , τότε


Σωστό
Λάθος

5. Αν η f είναι συνεχής στο [α,β] με f(α)<0 και υπάρχει ξ (α,β) ώστε f(ξ)=0 , τότε κατ’ανάγκη f(β)>0


Σωστό
Λάθος

6. Αν υπάρχει το τότε κατ’ανάγκη υπάρχουν τα:


Σωστό
Λάθος

7. Αν η f έχει αντίστροφη συνάρτηση f⁻¹ και η Cf έχει κοινό σημείο Α με την ευθεία y=x , τότε το σημείο Α ανήκει και στη Cf⁻¹


Σωστό
Λάθος

8. Αν και f(x)>0 κοντά στο x₀ , τότε


Σωστό
Λάθος

9. Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής συνάρτηση σε ένα διάστημα Δ και δε μηδενίζεται σε αυτό , τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε x που ανήκει στο Δ ή είναι αρνητική για κάθε x που ανήκει στο Δ , δηλαδή διατηρεί πρόσημο στο διάστημα Δ


Σωστό
Λάθος

10. Η εικόνα f(Δ) ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα


Σωστό
Λάθος

Δεν βρέθηκε ροή.