Quiz3 Μαθηματικών

1.Ισχύει ο τύπος για κάθε πραγματικό αριθμό x
Σωστό
Λάθος

2. Αν οι f',g' είναι συνεχείς συναρτήσεις στο διάστημα [α,β] ,ισχύει η σχέση


Σωστό
Λάθος

3. Αν f συνάρτηση συνεχής στο [α,β] και για κάθε x που ανήκει στο [α,β] ισχύει: f(x) ≥ 0 τότε


Σωστό
Λάθος

4. Έστω f συνάρτηση συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ . Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ τότε f'(x) > 0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ


Σωστό
Λάθος

5. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x₀ και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο x₀ τότε η σύνθεση τους g○f είναι συνεχής στο x₀


Σωστό
Λάθος

6. Εάν α > 1 τότε


Σωστό
Λάθος

7. Αν μια συνάρτηση f:A -> R είναι 1−1, τότε για την αντίστροφη συνάρτηση f⁻¹ ισχύει ότι f⁻¹(f(x)) = x , οπου x ανήκει στο Α και
f(f⁻¹(y)) = y , οπου y ανήκει στο f(A)


Σωστό
Λάθος

8. Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της.


Σωστό
Λάθος

9. Αν μια συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο R και στρέφει τα κοίλα προς τα άνω, τότε κατ’ανάγκη θα ισχύει ότι
f ' '(x) > 0 για κάθε πραγματικό αριθμό x.


Σωστό
Λάθος

10. Αν η f είναι συνεχής σε διάστημα Δ και α,β,γ ανήκουν στο Δ ,τότε ισχύει


Σωστό
Λάθος