Quiz5 Μαθηματικών

1.Οι γραφικές παραστάσεις C και C' των συναρτήσεων f και f⁻¹ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία y=x που διχοτομεί τις γωνίες xOy και x'Oy' .
Σωστό
Λάθος

2. Μια συνάρτηση f είναι 1-1, αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f(x)=y έχει ακριβώς μία λύση ως προς x


Σωστό
Λάθος

3. Αν τότε f(x)<0 κοντά στο x₀


Σωστό
Λάθος

4. Ισχύει , για κάθε x
που ανήκει στο R –{x|ημx=0}


Σωστό
Λάθος

5. Εάν f' , g' είναι συνεχείς συναρτήσεις στο [α,β] ισχύει η σχέση


Σωστό
Λάθος

6. Ισχύει ότι: |ημx| ≤ |x| για κάθε πραγματικό αριθμό x


Σωστό
Λάθος

7. Άν τότε


Σωστό
Λάθος

8. Αν μία συνάρτηση f παρουσιάζει (ολικό) μέγιστο , τότε αυτό θα είναι το μεγαλύτερο από τα τοπικά της μέγιστα .


Σωστό
Λάθος

9. Έστω συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ.Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ , τότε η παράγωγός της είναι υποχρεωτικά αρνητική στο εσωτερικό του Δ


Σωστό
Λάθος

10. Αν για δύο συναρτήσεις f, g ορίζονται οι συναρτήσεις fog και gof, τότε ισχύει πάντοτε ότι fog=gof


Σωστό
Λάθος

Δεν βρέθηκε ροή.