Quiz6 Μαθηματικών

1.Για κάθε x∈ℝ ισχύει ότι (συνx)΄= ημx
Σωστό
Λάθος

2.Αν και f(x)>0 κοντά στο x₀ , τότε


Σωστό
Λάθος

3. Αν οι συναρτήσεις f , g έχουν όριο στο x₀ και ισχύει f(x) ≤ g(x) κοντά στο x₀ τότε


Σωστό
Λάθος

4. Κάθε συνάρτηση f ,για την οποία ισχύει ότι f ' (x) = 0 για κάθε x∈( α , x₀ )∪( x₀ , β ) είναι σταθερή στο ( α , x₀ )∪( x₀ , β )


Σωστό
Λάθος

5. Μια συνάρτηση f είναι 1-1 αν και μόνον αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της, η εξίσωση y = f(x) έχει ακριβώς μία λύση ως προς x


Σωστό
Λάθος

6. Αν η f είναι συνεχής στο [α,β] , τότε η f παίρνει στο [α,β] μία μέγιστη Μ και μία ελάχιστη τιμή m


Σωστό
Λάθος

7. Για κάθε ζεύγος συναρτήσεων f:ℝ→ℝ, και g:ℝ→ℝ αν και τότε ισχύει ότι:


Σωστό
Λάθος

8. Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού A, B αντίστοιχα, τότε η gof ορίζεται αν f(A) ∩ B≠∅.


Σωστό
Λάθος

9. Για κάθε συνάρτηση f:ℝ→ℝ, που είναι παραγωγίσιμη και δεν παρουσιάζει ακρότατα, ισχύει f ' (x) ≠0 για κάθε x∈ℝ.


Σωστό
Λάθος

10. Αν 0<α<1, τότε


Σωστό
Λάθος

Δεν βρέθηκε ροή.